Kasiopao Stocks Trading Course for Beginners
Kasiopao Stocks Trading Course for Beginners

Kasiopao Stocks Trading Course for Beginners

Regular price ₱1,999.00
Unit price  per 

Batid namin na hindi lahat ay afford na bumili ng mga mahal na libro tungkol sa pagti-trade sa stock market. At hindi lahat ay may oras pang magbasa ng makakapal na libro sa Technical Analysis. Kaya naman due to ever-increasing demand mula sa aming Kasiopao page at followers, ginawa na namin ang course na ito.

Sa course na ito, hihimayin ang mga konsepto, prinsipyo at mga technique sa tamang pagti-trade sa stock market. Mula sa tamang mindset, set-up at mga basic na technical indicators, hanggang sa tamang risk management para di ka malugi sa pagti-trade. Simplified approach pero epektibo. At higit sa lahat, murang-mura lang (hindi pang-scamminar LOL). Tatak Kasiopao eh!

May bonus pa! You will get to know the straight-from-the-gut techniques and insights on Technical Analysis delivered in the most simple yet insightful and comprehensive way, Kasiopao style.

Enroll na!